Správa profilu

Společnost SELLER MORAVIA, s.r.o., v rámci své činnosti a činnosti pověřené osoby při zadávání veřejných zakázek nabízí svým klientům správu „Profilu zadavatele“.

V rámci této činnosti zajišťujeme aktualizaci profilu zadavatele, tak aby byly uveřejněny veškeré informace a dokumenty na profilu zadavatele dle Vyhlášky č. 133 z roku 2012 o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele a Vyhlášky č. 171 z roku 2015, kterou se mění vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele.