Konzultační činnost

Společnost SELLER MORAVIA, s.r.o., v rámci své činnosti nabízí svým klientům konzultační a kontrolní činnost při zpracování nabídek pro veřejné zakázky dle aktuálního zákona o zadávání veřejných zakázek.

Tato činnost bude klientovi poskytnuta pouze za předpokladu, že společnost SELLER MORAVIA, s.r.o., nebyla stanovena jako pověřená osoba zadavatele pro předmětnou veřejnou zakázku.