O společnosti

Společnost SELLER MORAVIA, s.r.o. vznikla v roce 1999 a od začátku svého působení se zabývá poradenskou a organizační činností v oblasti zadávání veřejných zakázek. Dále se společnost zaměřuje na inženýrsko-investorskou činnost v oblasti zpracování žádostí o finanční dotační prostředky z Evropských fondů i národních dotačních titulů.

Při zadávání veřejných zakázek se vždy společnost SELLER MORAVIA, s.r.o. řídí aktuálním zákonem o veřejných zakázkách v platném znění a vždy postupuje v souladu s tímto zákonem. Snaží se vyhovět individuálním požadavkům zadavatele, zajistit zadavateli profesionální přístup a kvalitně odvedenou práci dle požadavků zadavatele.

Poradenská a organizační činnost

Společnost SELLER MORAVIA, s.r.o. poskytuje poradenskou a konzultační činnost veřejno-právním subjektům, soukromo-právním subjektům i neziskovým organizacím. Jedná se například o poradenství a konzultace o jednotlivých programech podpory a způsobu získání prostředků z fondů EU, kterými je Integrovaný regionální operační program.

Dlouholeté zkušenosti

Společnost SELLER MORAVIA, s.r.o. má dlouholeté zkušenosti se zpracováním žádostí o finanční dotační prostředky z dotačních titulů České republiky, jako je Ministerstvo financí, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj a také ze státních dotačních fondů, například Státního fondu životního prostředí, Státního fondu dopravní infrastruktury, Státního zemědělského intervenčního fondu a dalších.

Působení

Společnost SELLER MORAVIA, s.r.o. své působení nesoustřeďuje pouze v Moravskoslezském kraji, ale také v kraji Jihomoravském, Olomouckém i jiných krajích ČR.