Auditní a kontrolní činnost VZ

Společnost SELLER MORAVIA, s.r.o. v rámci služby auditní a kontrolní činnost veřejných zakázek nabízí svým klientům kompletní prověření veřejné zakázky z pohledu zákona o zadávání veřejných zakázek, vydaných stanovisek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a výnosů Nejvyššího soudu ČR.

Nabízené služby:

  • Sestavení auditní osnovy a její schválení se zadavatelem
  • Seznámení s výsledkem auditu nebo kontroly zadavatele
  • Návrh opatření v rámci sporných bodů auditu nebo kontroly
  • Návrh opatření pro zlepšení při budoucím zadávání VZ