Dotační management

Společnost SELLER MORAVIA, s.r.o. nabízí služby spojené s kompletní činností při získávání dotačních finančních prostředků z národních zdrojů a zdrojů podporovaných EU. Provedeme klienta procesem podání žádostí o dotační finanční prostředky, následným investičním dozorem (zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o finanční dotační prostředky) a zpracováním závěrečného vyhodnocení akce pro poskytovatele dotace.

Společnost pro své klienty nabízí činnost v těchto oblastech poskytovatelů dotací:

  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci programu rozvoje bydlení
  • Ministerstvo zemědělství ČR v rámci Státního intervenčního fondu
  • Ministerstvo dopravy ČR v rámci Státního fondu dopravní infrastruktury
  • Ministerstvo životního prostředí ČR v rámci Státního fondu životního prostředí
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v rámci OPPI
  • Fondy EU v rámci iROP

Předložte nám svůj projekt nebo záměr a my Vám vyhledáme vhodný dotační titul.