Organizační zajištění VZ

Společnost SELLER MORAVIA, s.r.o., v rámci své činnosti pověřené osoby při zadávání veřejných zakázek poskytuje komplexní služby a organizační zajištění průběhu veřejné zakázky. Společnost zajišťuje pro své klienty výběrová řízení na služby, dodávky a stavební práce.

Nabídka služeb:

  • Elektronické aukce
  • Zakázky malého rozsahu
  • Zjednodušené podlimitní řízení
  • Otevřené podlimitní řízení
  • Užší řízení
  • Otevřené nadlimitní řízení
  • Jednací řízení bez uveřejnění
  • Jednací řízení s uveřejněním
  • Zavádění Dynamického nákupního systému (DNS)

Veškerá realizace výběrových řízení se řídí aktuálním zákonem o zadávání veřejných zakázek a pokyny poskytovatelů dotačních prostředků.

Pracovníci společnosti od 18.10.2018 administrují veřejné zakázky ve všech certifikovaných elektronických nástrojích dle vyhlášky 260/2016 Sb., Zákona č 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dále společnost zajišťuje spolupráci při řízeních u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ČR.