Advokátní kancelář Mgr. Petra Faldynová

Obchodní, trestní právo a zákon o zadávání veřejných zakázek.