Překlady a tlumočení

Jsme pro Vás připraveni vyhotovit a zajistit prvotřídní překlady a tlumočení a to i v expresních termínech dle přání zákazníka.

Kvalitu překladů a tlumočení zajišťujeme ve spolupráci s profesionálními překladateli a tlumočníky. U rozsáhlých zakázek v expresním termínu (např. 500 stran za 5 dní) jsme schopni zajistit tým několika prvotřídních překladatelů a korektorů.

Nabízíme také možnost vyhotovení překladů s úplnou grafickou úpravou včetně tisku i ve velkých nákladech. Snažíme se vyjít vždy vstříc a tak je naše cenová nabídka flexibilní dle přání zákazníka. Věříme, že splníme Vaše nároky na překlady či tlumočení.

Jsme schopni zajistit překlad do více než 50 světových jazyků.

Jazyková korektura překladu – jde o kontrolu přeloženého dokumentu dalším překladatelem, rodilým mluvčím, který posoudí, zda je text vhodný k účelu, pro který je určený.

Předtisková korektura překladu – takto nazýváme korekturu před tiskem či publikováním přeloženého textu, která kontroluje dodržení typografických zvyklostí daného jazyka, formátování, dělení slov, překlepy a úplnost textu.

Na základě objednávky zákazníka zpracujeme a předáme zakázku v libovolném dostupném formátu (např. MS word, MS excel, AdobeAcrobat, MS PowerPoint, OpenOfiice, atd.)

Veškeré matriály a informace poskytnuté zákazníkem považujeme za přísně důvěrné. Zachováním mlčenlivosti zavazujeme všechny zaměstnance i dodavatele společnosti.

Ceník na vyžádání

Účtované jednotky

NS - Normovaná strana = 1800 úhozů (dle MS WORD - 1800 včetně
FS - Fyzická strana = jedna strana dokumentu určená k předložení do jiného
J - Jednotka soudního překladu = FS (Strana úředního dokumentu) nebo NS
slovo = znak nebo sled znaků oddělený mezerami
znak = písmeno, číslice nebo jakékoliv názorné vyjádření pojmu či myšlenky
hod - 1 hodina = 60 minut
1/2 den - půlden = více neý jedna hodina, max. však 4 hodiny
den = více než 4 hodiny, max. však 8 hodin

Překlady předáváme ve 3 termínech – avšak vždy záleží na rozsahu a další
specifikaci překladu.

Běžný termín – expresní termín I. – expresní termín II

Tlumočení zajišťujeme v běžném a expresním termínu.

Cena se stanovuje vždy za uvedenou jednotku předem. Naše společnost je
plátcem DPH. Uváděné ceny jsou vždy bez 21% DPH.

Poptávkový formulář

Pokud máte zájem o naše služby, využijte nezávazného poptávkového formuláře

Seller Moravia, s.r.o.
překlady a tlumočení

Česká 1108/18,
700 30 Ostrava-Zábřeh
Česká republika